loading

Pravila Privatnosti

Pravila Privatnosti

Projekt Krban d.o.o., Zagreb, Dubravkin put 5, OIB (dalje u tekstu: Projekt Krban d.o.o.) prikuplja i obrađuje osobne
podatke korisnika svojih usluga poklanjajući pritom posebnu pažnju njihovoj adekvatnoj zaštiti, kako bi opravdao i
zadržao Vaše povjerenje.

Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo ozbiljno te se obvezujemo na zaštitu Vaših osobnih
podataka temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o
zaštiti podataka (NN 42/2018).

Projekt Krban d.o.o. prepoznaje važnost zaštite Vaše privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka te želi
da se prilikom posjeta našoj internetskoj stranici osjećate ugodno.
Ova web stranica vlasništvo je društva Projekt Krban d.o.o. te Vas molimo da ovu Izjavu pažljivo
pročitate kako biste se upoznali sa relevantnim informacijama glede postupanja s Vašim osobnim
podacima te kako biste bili u potpunosti svjesni prava koja Vam pripadaju na temelju važećih
nacionalnih i europskih propisa. Kada prikupljamo Vaše osobne podatke ili kada ih dijelite s nama,
mi ih upotrebljavamo u skladu s ovom Politikom privatnosti.
Korištenjem ove stranice prihvaćate online Politiku privatnosti naše web stranice koja je navedena u
nastavku. Online Politika privatnosti se odnosi na prikupljanje i korištenje osobnih podataka koje
nam ostavljate posjećivanjem naše web stranice. Zadržavamo pravo da, po našem nahođenju,
izmijenimo ili obrišemo dijelove ove Politike privatnosti u bilo koje vrijeme.

Ova Politika se, zajedno sa drugim uvjetima i odredbama, primjenjuje na našoj web stranici.
Nepreuzimamo odgovornost za web stranice trećih osoba koji mogu biti povezane sa našom web
stranicom. Prepoznajemo važnost zaštite privatnosti podataka prikupljenih od posjetitelja naše web
stranice, posebno podataka koji mogu identificirati pojedinca (“osobni podaci”). Ova online Politika
privatnosti uređuje način postupanja sa Vašim osobnim podacima dobivenim putem web stranice.
Ovoj Politici privatnosti bi se trebalo vratiti s vremena na vrijeme ​​kako biste bili ažurirani o svim
promjenama. Sve Vaše povratne informacije i komentari su dobrodošli.
Svatko tko krši Politiku privatnosti može biti podvrgnut disciplinskim mjerama, a ako je ta osoba
prekršila politiku namjerno, nepromišljeno ili u osobnu korist, ista može biti podvrgnuta kaznenom
progonu ili regulatornom postupku.
Sve informacije su kratke, transparentne uz korištenje jasnog i jednostavnog jezika.
Načela na kojima Društvo temelji svoju Politiku zaštite osobnih podataka i prema kojoj sustavno
gradi i unaprjeđuje svoje procese, obrade i mjere zaštite osobnih podataka, proizlaze iz načela
obrade osobnih podataka koja su definirana u članku 5. Opće uredbe o zaštiti podataka i to:

– Zakonitost, poštenost, transparentnost;
– Ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka;
– Točnost osobnih podataka;
– Ograničenje pohrane;
– Cjelovitost i povjerljivost

TKO SMO MI?

Društvo Projekt Krban d.o.o. registrirano je za djelatnosti projektiranje i građenje građevina te
stručni nadzor građenja te srodne djelatnosti vezano za gradnju i nadzor gradnje.
Naša vizija je graditi objekte po visokim standardima pri tome zadovoljavajući zakonske okvire
te zaštitu okoliša,a pri tome osiguravajući kvalitetu, sigurnost, promptnost i krajnje zadovoljstvo
svakog investitora, poslovnih partnera, kupaca i naših radnika.

VODITELJ OBRADE I IZVRŠITELJ OBRADE

Pravni termin „Voditelj obrade podataka“ označava fizičku ili pravnu osobu koja prikuplja Vaše
osobne podatke, određuje svrhe i načine njihove obrade te je odgovorna da se takvi podaci obrađuju
na način koji je u skladu s važećim nacionalnim i europskim propisima o zaštiti osobnih podatka.
Društvo Projekt Krban d.o.o. je Voditelj obrade podataka, koje s Vašim podacima postupa isključivo
u skladu s važećim propisima te im osigurava odgovarajuću razinu zaštite i sigurnosti.
Pravni termin „Izvršitelj obrade podataka“ označava fizičku ili pravnu osobu, tijelo javne vlasti,
agenciju ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime Voditelja obrade.

ŠTO SU OSOBNI PODACI?

„Osobni podaci“ su podaci koji se odnose na Vas pomoću kojih Vas je moguće identificirati izravno
(primjerice Vaše ime i prezime) ili neizravno (primjerice putem pseudonima kao što je jedinstveni
identifikacijski broj). U osobne podatke se ubrajaju ime i prezime, adresa, dob, e-mail adresa i
telefonski broj određene osobe. Osobni podaci mogu uključivati i brojčane identifikatore kao što su
IP adresa računala, MAC adresa mobilnog telefona ili cookies (kolačići).

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO I KAKO IH UPOTREBLJAVAMO?

Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam Vi želite dati ili one osobne podatke koji su
neophodni kako bismo Vam pružili i/ili unaprijedili usluge. Podatke prikupljamo i primamo putem
naše web stranice, aplikacija, stranice na društvenim mrežama i/ili na druge načine.
Vaše osobne podatke nam Vi dajete izravno (kad nam se obraćate), a ponekad ih mi prikupljamo
(primjerice upotrebom kolačića da bismo razumjeli kako upotrebljavate naše web stranice i aplikacije).
Vi nam možete dati svoju e-mail adresu, ime, telefonski broj i druge podatke kako bismo Vam
mogli pružiti informacije o našim proizvodima.
Vaše osobne podatke koristimo isključivo u svrhu poslovanja Projekt Krban d.o.o. kao i za
upravljanje, podršku i dobivanje povratnih informacija o pruženoj usluzi te kako bi se spriječilo
narušavanje sigurnosti, zakona ili uvjeta iz ugovora.
Vaše osobne podatke ćemo prije svega koristiti za upravljanje prodajom nekretnina, kod
odgovaranja na Vaša pitanja i upite, slanja promidžbenih sadržaja (ako ste to zatražili), za
provođenje analiza i prikupljanje statističkih podataka.

PRAVNE OSNOVE ZA PRIKUPLJANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka, pravna osnova za obradu Vaših podataka
može biti: Vaša suglasnost (privola), legitimni interes Projekt Krban d.o.o. (poboljšanje naših
usluga, sprječavanje prijevare, osiguranje i održavanje alata kojima se koristite primjerice web
stranica/aplikacije/uređaji sigurnima za upotrebu), izvršenje ugovora odnosno usluge koju ste tražili
i propisi koji zahtijevaju obradu osobnih podataka.

RAZDOBLJE U KOJEM ZADRŽAVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Čuvamo Vaše osobne podatke koje ste nam poslali putem ove web stranice u svojim bazama podataka.
Vaši osobni podaci će se čuvati od strane Projekt Krban d.o.o. samo onoliko dugo koliko je
neophodno potrebno da se odgovori na Vaša pitanja ili riješi problem, osiguraju bolje i nove usluge,
a u skladu s važećim zakonskim odredbama.  Nakon prestanke svrhe u kojoj su prikupljeni, Vaše
osobne podatke više ne koristimo te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas
obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

Prilikom određivanja razdoblja u kojem zadržavamo Vaše podatke vodimo se sljedećim kriterijima:
– prilikom izvršavanja ugovora u kojem ste Vi ugovorna strana, Vaše osobne podatke
zadržavamo u trajanju ugovornog odnosa;
– prilikom Vašeg obraćanja i Vaših upita, Vaše osobne podatke zadržavamo u razdoblju
potrebnom za obradu upita;
– prilikom pohranjivanja cookies (kolačića) na Vaše računalo, Vaše osobne podatke
zadržavamo dok služe svrsi;
– prilikom zaštite Vaših ključnih interesa ili ključnih interesa druge fizičke osobe
Projekt Krban d.o.o. može zadržati Vaše osobne podatke nakon što prestanete s korištenjem ove
web stranice u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih obveza ili upravljanja svojim pravima (pred
sudovima ili drugim nadležnim tijelima) ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencije.
Kada nam Vaši osobni podaci više nisu potrebni niti u jednu od navedenih svrha, Vaši osobni podaci
će biti izbrisani iz svih sustava u okviru Projekt Krban d.o.o.
Skrećemo Vam pažnju da imate pravo na brisanje Vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku.

AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA

Za potrebe osiguranja transakcija putem naših stranica i aplikacija od nedozvoljene upotrebe
osobnih podataka i prijevare, Projekt d.o.o. upotrebljava rješenja trećih pružatelja usluga.
Metoda utvrđivanja prijevare temelji se na jednostavnim usporedbama, asocijacijama, grupiranjima,
predviđanjima i utvrđivanju netipičnih vrijednosti pomoću inteligentnih agenata, tehnika
prikupljanja podataka raznim tehnikama dubinske analize podataka.
U slučaju automatiziranog utvrđivanja prijevare može se dogoditi da odgodimo obradu
narudžbe/zahtjeva/usluge zbog provjere transakcije i/ili odbijemo uslugu ako utvrdimo mogućnost
prijevare. U tom slučaju poduzimamo sve potrebne mjere opreza i zaštite radi ograničavanja
pristupa Vašim podacima i imate pravo na pristup informacijama na kojima temeljimo svoju odluku.
Ako se prikupljeni podaci namjeravaju dodatno obrađivati u druge svrhe od svrhe za koju su
prikupljeni, tada je potrebno pružiti informacije o toj drugoj svrsi. Onda kada se podaci ne
namjeravaju dodatno obrađivati i u druge svrhe isto nije potrebno posebno navoditi.

PROFILIRANJE

Projekt Krban d.o.o. može kod slanja ili prikazivanja personaliziranih obavijesti i sadržaja
upotrebljavati tehnike koje se smatraju ”profiliranjem” odnosno bilo koji oblik automatizirane
obrade osobnih podataka koji uključuje upotrebu navedenih podataka za procjenu osobnih aspekata
fizičkih osoba, osobito analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na osobne preferencije
navedene osobe, njezine interese, ekonomsku situaciju, ponašanje i slično.
Osobne podatke prikupljene u različitim interakcijama s Vama unosimo u središnju bazu podataka i
analiziramo ih da bismo predvidjeli Vaše osobne preferencije i/ili interese.
Na temelju provedene analize šaljemo Vam ili prikazujemo obavijesti i/ili sadržaj prilagođen Vašim
interesima i potrebama.
Vi zadržavate pravo prigovora na upotrebu Vaših podataka za ”profiliranje”.

TKO MOŽE PRISTUPITI VAŠIM OSOBNIM PODACIMA?

Projekt Krban d.o.o. može dijeliti Vaše osobne podatke unutar organizacijskih jedinica Projekt
Krban d.o.o. radi ispunjenja zakonskih obveza, sprječavanja prijevare i/ili osiguravanje alata,
poboljšanja proizvoda i usluga ili zato jer ste nam Vi dali suglasnost.
Projekt Krban d.o.o. neće dijeliti Vaše osobne podatke s poslovnim partnerima i suradnicima koji ih
namjeravaju iskoristiti za izravne marketinške svrhe, osim ako ste nam dali određeno dopuštenje za to.
Vaše osobne podatke mogu obrađivati i pouzdani treći pružatelji usluga kojima povjeravamo
zadatke i aktivnosti koje obavljaju u naše ime. U tom slučaju pružamo im samo informacije
potrebne za izvršenje usluge uz zahtjev da Vaše osobne podatke ne upotrebljavaju u druge svrhe.
Naši pružatelji usluga moraju u svakom trenutku omogućiti istu razinu sigurnosti za Vaše osobne
podatke kao Projekt Krban d.o.o.
Vaše osobne podatke možemo otkriti pouzdanim trećim osobama koje nam pomažu u pružanju
digitalnih usluga, kao što su praćenje na društvenim mrežama, ocjene i recenzije, upravljanje
odnosima s klijentima, analiza mreže i tražilica i slično, trećim osobama koje nam pružaju tehničku
podršku kao što su pružatelji platforme ili smještaja na poslužitelju, podrške i održavanje baze
podataka, kao i softvera i aplikacija, pružateljima usluga plaćanja (banke i druge kreditne institucije).

Vaše osobne podatke možemo proslijediti državnim tijelima za provedbu zakona u sljedećim
situacijama:
– kad smo to dužni učiniti po zahtjevima bilo kojeg važećeg propisa/zakona;
– ako je takva radnja neophodna za odvijanje pravnog procesa;
– prilikom odgovora na sve pravne zahtjeve ili radnje;
– ako je to u skladu s pravnim zahtjevima ili radnjama, ili u cilju zaštite prava Projekt Krban
d.o.o. ili kupaca Projekt Krban d.o.o. i javnosti.
Projekt Krban d.o.o. može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama koje s Vašim
osobnim podacima postupaju kao Izvršitelji obrade osobnih podataka:
– Društva koja za Projek Krban d.o.o. obavljaju usluge računovodstva;
– Društva koja za Projekt Krban d.o.o. obavljaju različite usluge (npr. IT tvrtke);
– Društa koja za Projekt Krban d.o.o. obavlja usluge posredovanja i sastavljanja
dokumentacije za prodaju.
Dodatno, Projekt Krban d.o.o. može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama,
primjerice u slučaju bilo kojeg planiranog ili izvršenog postupka reorganizacije, spajanja, prodaje,
zajedničkog pothvata, prijenosa ugovora, prijenosa ili drugog raspolaganja bilo kojim dijelom
poslovanja, imovine ili poslovnih udjela društva Projekt Krban d.o.o.) ili u drugim slučajevima
ispunjavanja pravnih obveza.

JESU LI VAŠI OSOBNI PODACI SIGURNI?

Projekt Krban d.o.o. štiti Vaše osobne podatke i poduzima mjere kako bi osigurao njihovu zaštitu.
Nadalje, podatke koje prikuplja i obrađuje štiti od neovlaštenog pristupa trećih osoba.

POVEZNICE NA WEB STRANICE TREĆIH OSOBA

Web stranica Projekt Krban d.o.o. može sadržavati linkove na druge web stranice. Projekt Krban
d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj, točnost ili funkciju tih stranica. Linkovi su dani u dobroj
vjeri i Projekt Krban d.o.o. se ne smatra odgovornim za bilo kakve kasnije promjene na drugim web
stranicama za koje je dao link. Preporučujemo Vam da budete oprezni i da pažljivo pročitate pravila
privatnosti na ostalim web strancima koje posjećujete.
Naša web stranica može pružiti mogućnost da putem e-maila pošaljete adresu web stranice drugoj
osobi. Navedena funkcija podrazumijeva da ćemo možda prikupiti Vašu e-mail adresu i/ili e-mail
adrese onih kojima ste poslali web stranicu. E-mail adrese prikupljene na ovaj način se ne koriste u
druge svrhe osim za ispunjenje Vašeg zahtjeva. Ove e-mail adrese se ne čuvaju i brišu se odmah
nakon ispunjenja zahtjeva.

PRIJAVE PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA

Projekt Krban d.o.o. Vam pruža mogućnost prijave putem društvenih mreža. Ako se prijavite putem
društvenih mreža, Vaše podatke dijelite s nama ovisno o postavkama platforme određene društvene mreže.
Nemojte zaboraviti da je sav sadržaj koji objavite na platformama društvenih mreža dostupan
javnosti te stoga budite oprezni prilikom dijeljenja određenih osobnih podataka kao što su
financijske informacije ili detalji adrese, te Vam savjetujemo da pročitate pravila privatnosti da biste
razumjeli koje osobne podatke dijelite i upotrebljavate na društvenim mrežama.

KAKO MOŽETE VIDJETI, PROVJERITI, IZMIJENITI ILI OBRISATI OSOBNE PODATKE
KOJE STE NAM POSLALI?

Imate pravo obratiti nam se kako bi Vam pružili sve informacije koje pohranjujemo o Vama.
Također možete svoje osobne podatke izbrisati, ispraviti ili promijeniti slanjem e-maila na:
gatesoftrogir@gmail.com.

KAKVA JE NAŠA POLITIKA O PRIKUPLJANJU PODATAKA KOJE DOBIJEMO OD
MALOLJETNIH OSOBA KOJE KORISTE NAŠE WEB STRANICE?

Izuzetno nam je važno zaštititi privatnost maloljetnih osoba (djece) u svijetu elektroničkih
komunikacija, kao i poticanje roditelja i skrbnika da sudjeluju u praćenju elektroničkih aktivnosti
maloljetnih osoba. Obrada osobnih podataka zakonita je ako osoba ima najmanje
16 godina i/ili uz privolu roditelja i/ili skrbnika.
Ako je dijete ispod dobne granice od 16 godina takva je obrada zakonita samo ako i u mjeri u kojoj
je privolu dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom.
Molimo roditelje da osobitu pažnju posvete elektroničkim aktivnostima svoje djece i upozore djecu
da ne daju informacije za osobnu identifikaciju elektroničkim putem bez njihove dozvole. U bilo
kojem trenutku roditelji i/ili skrbnici mogu vidjeti, provjeriti, izmijeniti ili obrisati osobne podatke
svog djeteta.

COOKIES, Kako i zašto ih koristimo?

Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na Vaše računalo ili mobilni uređaj
prilikom posjete našem Internet mjestu (web stranica-link). To omogućuje Internet mjestu da
prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite, kako bi vam sukladno tome ponudili
personalizirano iskustvo prilikom kretanja kroz njega.
Kolačići na našem Internet mjestu nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što
korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također nisu povezani s neželjenim porukama
(spamom), ne spremaju korisničko ime i lozinku i nisu namijenjeni za oglašavanje. Informacije
poput Vašeg imena ili adrese elektroničke pošte neće biti spremljene – Internet mjesto ne može
pristupiti Vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu.
Kolačići koje koristimo na ovoj stranici su tehnički kolačići, potrebni za funkcioniranje ovog
Internet mjesta, ne možemo ih isključiti te za korištenje takve vrste kolačića ne trebamo vašu
privolu. Svoj preglednik možete postaviti da blokira te kolačiće ili pošalje upozorenje o njima, ali u
tom slučaju neki dijelovi stranice neće raditi. Treba napomenuti da naše Internet mjesto funkcionira
optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića.
Kolačići koje koristimo na ovoj stranici su funkcionalni kolačići koji se mogu isključiti, a
omogućuju Internet mjestu pružanje poboljšanje funkcionalnosti i personalizaciju.
Kolačići koje koristimo na ovoj stranici su statistički kolačići koji se mogu isključiti, a omogućuju
bilježenje posjeta i izvora prometa u svrhu mjerenja i poboljšanja učinkovitosti Internet mjesta.
Kolačići koje koristimo na ovoj stranici su marketinški kolačići koji se mogu isključiti, a služe za
praćenje korisnika kroz web stranice i prikazivanje ciljanih oglasa.
Projekt Krban d.o.o. zadržava pravo izmjena i ispravka ove Politike privatnosti. 

VAŠA PRAVA I IZBORI

Mi poštujemo Vašu privatnost.
Vaša prava:
– Pravo na informiranost
Imate pravo primiti jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako upotrebljavamo
Vaše osobne podatke.
– Pravo pristupa
Imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje ste nam dali, uz propisana ograničenja. U
slučaju pružanja informacija moguća je naplata naknade administrativnih troškova.
– Pravo na ispravak
Imate pravo zatražiti ispravak i/ili dopunu osobnih podataka.
– Pravo na brisanje/pravo na zaborav
Imate pravo tražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka. Vaše pravo na brisanje i/ili uklanjanje
osobnih podataka nije apsolutno pravo jer možemo imati pravne ili legitimne osnove za zadržavanje
Vaših osobnih podataka.
– Pravo na prigovor
Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se obrađuju na
temelju javnog interesa ili legitimnih interesa uključujući izradu profila.
Možete otkazati pretplatu ili odustati od primanja izravnih promidžbenih sadržaja u bilo kojem
trenutku.
– Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu
Imate pravo obratiti se tijelu za zaštitu osobnih podataka i pravo na podnošenje pritužbe o zaštiti
podataka i načinu provedbe Pravila privatnosti Projekt Krban d.o.o.
Prije podnošenja pritužbe nadležnom tijelu za zaštitu podataka slobodno nam se obratiti kako bi
Vam pomogli u zaštiti Vaših prava.
– Pravo na prenosivost podataka
Imate pravo pomicati, kopirati i/ili prenositi podatke iz naše baze podataka u drugu bazu podataka.
Ovo pravo odnosi se samo na podatke koje ste nam pružili na temelju ugovora ili suglasnosti ili ako
se obrada provodi automatiziranim putem.
– Pravo ograničenja
Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka. Ovo pravo ograničava obradu Vaših
podataka, što znači da ih možemo pohranjivati, ali ih ne možemo upotrebljavati niti dodatno
obrađivati.

ZAŠTO MORATE PRIHVATITI UVJETE U IZJAVI O PRIVATNOSTI?

Projekt Krban d.o.o. koristi internet za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka. To
podrazumijeva obradu i prijenos Vaših osobnih podataka i izvan granica Hrvatske.
Ova Izjava o privatnosti pruža Vam sve neophodne informacije (na jednostavan način) kako biste
mogli izabrati hoćete li koristiti ovu web stranicu i hoćete li svoje osobne podatke slati Projekt
Krban d.o.o. ili ne.
Prilikom posjeta našoj web stranici, kao i komunikacijom elektroničkim putem, prihvaćate i dajete
suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka na način koji je uređen u ovoj Izjavi o privatnosti.
Ukoliko budete zainteresirani da Vam pružimo određene usluge od Vas ćemo uzeti dodatne izravne
osobne podatke (ime i prezime, adresa i e-mail adresa). U tom slučaju, tražit ćemo Vašu suglasnost
za prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka, koji će se koristiti isključivo u svrhe za koju ste
nam ih dostavili.
Ako  imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovom Izjavom o privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate
na adresu:  gatesoftrogir@gmail.com i bit će nam zadovoljstvo odgovoriti Vam na sva Vaša pitanja. 

KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI?

Za bilo kakva pitanja u vezi sa zaštitom Vaših osobnih podataka, o tome kako postupamo s Vašim
osobnim podacima i kako ih upotrebljavamo ili biste htjeli ostvariti prethodno navedena prava
slobodno nam se obratite na e-mail kontakt:: gatesoftrogir@gmail.com ili poštom na adresu:
Zagreb, Dubravkin put 5.

PROBLEMI ILI NEDOUMICE

Ukoliko se jave bilo koji problemi u vezi sa našom web stranicom, obvezujemo se da ćemo ozbiljno
raditi na rješavanju istih. Ako imate dodatnih pitanja u vezi sa našom Politikom privatnosti ili u
slučaju da imate problem ili želite izrazite nezadovoljstvo, molimo Vas da nas kontaktirate.